Termeni si Conditii

La adresa https://www.detunata.ro/ , respectiv https://detunata.ro, se regăsesc informații (texte, poze, baze de date etc.) care constituie conținutul site-ului detunata.ro, denumit in continuare “site”, proprietatea SC DETUNATA SRL, cu sediul social în BRASOV, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 7, APARTAMENT 7, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J08/2419/1993, avand CUI RO 4893889. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționată de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Informațiile oferite în siteului sunt în limba română fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi.

Folosirea site-ului implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

SC DETUNATA SRL își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare. Când se accesează acest capitol de pe site (Termeni și condiții), se parcurge varianta cea mai nouă a acestora.

Limitarea răspunderii

Prin accesarea site-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. SC DETUNATA SRL nu este responsabilă pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea, ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

Conținutul site-ului a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Totuși erorile nu sunt imposibile. De aceea, SC DETUNATA SRL nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile etc.

SC DETUNATA SRL nu este responsabilă de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță SC DETUNATA SRL nu va fi responsabilă pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabilă de nicio daună rezultată din greșelie, omisiunile, întreruperile, erorile, defecțiunile, întârzierile în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.

Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de ofertă, asa cum sunt ele prezentate pe site.

Publicitate și confidențialitate

Utilizatorul nu va face publice, prin niciun mijloc, nicio informație cu caracter privat primită de la SC DETUNATA SRL, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

De asemenea, SC DETUNATA SRL nu va face publice nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejează aceste date.

În acest sens vă invităm să parcurgeți și Politica de confidentialitate.

Legături

Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri sau alte surse.

SC DETUNATA SRL nu este responsabilă pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri.

Frauda

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA SERVERULUI CARE GĂZDUIEȘTE SITE-UL VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DECLANȘA URMĂRIREA PENALĂ ÎMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

Securitatea datelor personale și a informațiilor

Datele personale ale utilizatorului, dacă vor fi colectate, vor putea fi folosite de catre SC DETUNATA SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact si cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.

Datele personale vor putea fi însă transmise autoritătilor în drept să efectueze orice verificări justificate, în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile în vigoare.

SC DETUNATA SRL nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail sau alte date obținute prin intermediul acestui site și nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit in continuare „Regulamentul GDPR”, SC DETUNATA SRL are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitările vizitatorilor, așa cum apare descris în Politica de confidențialitate.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
  3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive, menționate în Regulamentul GDPR.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării:dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un al operator.
  6. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
  7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
  8. Dreptul de a adresa o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată, la adresa e-mail: office@detunata.ro, în atentia RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR.

Litigii. Legea aplicabilă

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere între părți (pe cale amiabilă). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, de pe raza sediului social al SC DETUNATA SRL.